ceea feea
Strona główna
Europejski Komitet Edukacji w Anestezjologii CEEA - Ośrodek Bydgosko-PoznańskiCEEA zawiesza organizowanie kursów do odwołania.

 

 

Szanowni Państwo


CEEA (Commitee for European Education in Anaesthesiology) organizuje specjalistyczne kursy zgodne z ideą szkolenia ustawicznego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. CEEA jest formalną strukturą organizacyjną ESA (European Society of Anaesthesiology) i organizuje szkolenia także we współpracy z WFSA (Światowa Federacja Towarzystw Anestezjologicznych). Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest członkiem tych organizacji.

 

Głównym celem CEEA jest kreowanie standardów postępowania anestezjologicznego oraz dbałość o wysoki poziom prowadzonej edukacji, co powinno wpisać się w wymagane od nas przepisami prawa oraz zgodne z treścią Kodeksu Etyki Lekarskiej zasady naszego profesjonalnego rozwoju. Koncepcja CEEA wpisuje się w deklarację Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) dotyczącą szkolenia ustawicznego, zwaną deklaracją z Dublina.

 

CEEA jako CME kursy w swoim programie niezmiennie opierają się na sześciu podstawowych cyklach szkolenia, które obejmują wiedzę w zakresie anestezjologii,  intensywnej terapii, medycyny stanów nagłych oraz terapii bólu. Zakładając, że każdy z nas jest w stanie odbyć jeden kurs w przeciągu roku, zatem cykl kursów zakończymy wraz z upływem sześciu lat. W ośrodku Bydgosko-Poznańskim CEEA organizujemy kursy dwa razy w roku zatem okres szkolenia może ulec skróceniu. W ten sposób zorganizowany system pozwala w odpowiednim czasie na odświeżenie oraz utrwalenie wiedzy medycznej, która zwykle zgodnie z zasadami edukacji powinna podlegać zrewidowaniu w okresie nie dłuższym niż sześć lat. Kursy posiadają akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz każdorazowo podlegają rejestracji w Regionalnej Izbie Lekarskiej, która po wniesieniu przez organizatorów kursu odpowiedniej opłaty wydaje Państwu dodatkowo odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych. Ukończenie każdego z pojedynczych kursów kończy się przeprowadzeniem egzaminu testowego, który podlega ewaluacji przez Państwa na podstawie wydanych kart odpowiedzi. Każdorazowo po ukończeniu pojedynczego kursu otrzymają Państwo dyplom podpisany przez Dyrektora Ośrodka, natomiast po zakończeniu cyklu sześciu kursów dyplom końcowy podpisuje Przewodniczący Komitetu CEEA.

 

    Cykl sześciu kursów zawiera następujące tematy:
  1. Układ oddechowy i klatka piersiowa, anestezja w chirurgii klatki piersiowej
  2. Układ sercowo-naczyniowy
  3. Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krwiolecznictwo
  4. Matka i dziecko, reakcje uboczne i niepożądane
  5. Neurologia, neuroanestezja , anestezja regionalna, terapia bólu
  6. Znieczulenie w różnych dyscyplinach zabiegowych oraz znieczulenie w aspekcie ciężkości stanu chorego oraz organizacji systemu znieczulenia w trybie jednodniowym.

 

Szczegółowe informacje na temat aktywności CEEA w Europie i na świecie oraz o działalności ESA znajdą Państwo na stronie internetowej www.euroanesthesia.org

Zachęcam do odwiedzenia tej strony, gdyż zawiera ona również wytyczne postępowania w naszej dyscyplinie, a niektóre z nich są dostępne w formie online.

 

Uprzejmie zatem informuje, że ośrodek Bydgosko-Poznański CEEA kontynuuje swoją działalność jako spadkobierca dobrze znanych Państwu kursów FEEA. Otrzymaliśmy pełną akredytację do prowadzenia certyfikowanych kursów od Komitetu CEEA, a moja skromna osoba została nadal Dyrektorem Ośrodka Bydgosko-Poznańskiego, na które to stanowisko mianował mnie po raz kolejny odrębnym dokumentem Pan Profesor Philippe Scherpereel.

 

Zapraszam Państwa do licznego udziału w kursach. Staramy się aby uatrakcyjnić ich przebieg warsztatami organizowanymi wraz ze specjalistami w wybranych działach medycyny.


Dodatkowo przekazuje ważną informację, że kursy dostępne są aktualnie dla wszystkich szkolących się w anestezjologii i intensywnej terapii a nie jak dotychczas tylko dla lekarzy specjalistów.


Pozostaje w stosunku do Państwa z wyrazami szacunku

Krzysztof Kusza

Dyrektor Regionalnego Bydgosko-Poznańskiego Centrum CEEA w Polsce

 


ceea_advert2Materiały do pobrania